Hierdie tyd van die jaar…

vul mens met heimwee na wat verby is. Die dolle gejaag knars stadig maar seker tot stilstand en laat mens weer wonder en peins oor die hoekoms en waaroms van die lewe.

Ons moes twee weke terug afskeid neem van my geliefde skoonma en ook die smart van vriende deel, wie se seun verongeluk het.

Die een was 92 en die ander een 32. Ma het sag heengegaan, na ‘n lang betekenisvolle lewe. Die jongman het geweldadig gesterf aan die begin van ‘n belowende toekoms.

Ek het nie woorde nie…die lewe is goed en die lewe is wreed…

 

37 Replies to “Hierdie tyd van die jaar…”

   1. Wij hebben een paar maand gewacht vooraleer het huis op te ruimen. In het begin zag ik er ook enorm tegenop, maar nu ben ik heel blij dat we het gedaan hebben. In vond briefjes terug en privé-zaken die heel wat verklaren uit mijn jeugd. Dingen waarover vroeger niet werd gepraat. Vandaag zijn we gelukkiger wat opener tegenover onze kinderen, maar vroeger was het anders. Het respect voor mijn ouders is alleen maar gegroeid door dat opruimen.

    Liked by 3 people

   1. My gemoed was te vol om jou volgende pos te beantwoord. My oudste suster was in dieselfde situasie as julle. Sy het in Engeland gewerk en ons het vir haar gesê om haar 6 maande klaar te maak. Sy kan niks aan die situasie doen nie. Die laaste wat my ma gepraat het was dat sy gevra het wanneer my Pa kom(wat reeds 13 jaar dood was) en dan waar my oudste suster is. Ek was op daardie tydstip enigste een wat by haar be was.(sy was na die aand nog twee weke met ons somder om te praat of te beweeg so sleg het dit gegaan.) Sterkte daar want nou lê die grootste hartseer voor om alles af te handel.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s